Despre:  Această echipă se ocupă de machetarea documentelor ARPCC,  în special a documentelor care fac partre din biblioteca ARPCC dar și a articolelor publicate pe situl ro.wikipedia.org.

Membri:
Resurse: